MSZE ŚW.

Niedziela:

7:00; 8.00-wypominki; 8:30; 10:00; 11:30; 13:00;  18:00.

W wakacje: 7:00;8.00-wypominki; 8:30; 10:00; 11:30;  20:00.

Dni Powszednie:

7:00; 18:00; 18:30;

W czasie kolędy i w wakacje  7:00; 18:30

Nabożeństwa:  Gorzkie Żale, majowe, czerwcowe i październikowe

niedziela - 17:15

dzień powszewdni - 19:00

Nowenna do św. Jana Pawła II

wtorek - 17.30

w wakacje, w uroczystości i w czasie kolędy- 18.00

Nowenna do M. B. Nieustajacej Pomocy

środa - 17.30

w wakacje, w uroczystości i w czasie kolędy- 18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

piątek - 15.00

DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
1864936

ŻYCIORYS 200-lecie urodzin

 

Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu. W dzieciństwie został cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej Bolesnej, czczonej na Świętej Górze w Gostyniu.

Otrzymał staranne wychowanie w katolickiej rodzinie. Poważna choroba uniemożliwiła mu ukończenie studiów filozoficznych, które podjął na uniwersytetach we Wrocławiu i w Berlinie. Po intensywnej kuracji zamieszkał w rodzinnej miejscowości. Chociaż wykazywał zainteresowania literackie, jego głównym charyzmatem okazała się praca społeczna i charytatywna. Zakładał czytelnie dla ludu, rozpowszechniając dobre czasopisma, by w ten sposób pomagać ubogiej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia. Dał się poznać jako człowiek wielkiej wytrwałości i dobroci serca. Wielokrotnie był zapraszany do uczestnictwa w stowarzyszeniach niosących pomoc ubogim. Podczas epidemii cholery w 1849 r. poświęcił się służbie zarażonym.

Będąc człowiekiem głęboko religijnym i praktykującym, na każdego człowieka, a zwłaszcza na biedne dziecko, patrzył przez pryzmat miłości do Boga. Mimo słabego zdrowia robił wszystko, by nieść pomoc zaniedbanemu ludowi wiejskiemu przez organizowanie ochronek dla dzieci i opieki nad chorymi, troszcząc się jednocześnie o podniesienie moralności dorosłych. Chociaż był człowiekiem świeckim, 3 maja 1850 r. założył zgromadzenie zakonne Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej.

Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu realizację marzeń o kapłaństwie, chociaż podejmował próby studiów seminaryjnych.

Dla otoczenia był zawsze przykładem heroicznej wiary, prostoty, miłości i ufności w Bożą Opatrzność. Już za życia przez wielu ludzi uznawany był za człowieka świątobliwego. Doczesne życie zakończył 7 sierpnia 1871 r. na plebanii w Górce Duchownej.

 

KUL Lublin: konferencja naukowa o bł. Edmundzie Bojanowskim

W piątek 10 marca 2017 roku odbyła się konferencja poświęcona postaci i myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego na KUL-u. Uczestnicy debatowali nad aktualnością spuścizny społecznika doby zaborów.

 

Bł. Edmund Bojanowski choć nie był kapłanem, to żył jak kapłan, a jego działania pedagogiczne inspirują współczesnych wychowawców.

Gdyby żył dzisiaj, byłby wszędzie, gdzie potrzeba pełnić dzieła miłosierdzia - to jedna z myśli wyrażona przez uczestników dyskusji. Sympozjum "Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego" prezentowało wszechstronność człowieka, potrafiącego w czasie zaborów pielęgnować polską kulturę oraz dbać o wychowanie młodzieży i dzieci.

Organizował ochronki, które możemy porównać do dzisiejszych przedszkoli. Stanowiły pierwszy etap edukacji, i nie były wbrew powszechnemu mniemaniu adresowane dla sierot, ale dla wszystkich. Jako osoba świecka założył Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Uważał, że ważne jest, aby dziecko miało właściwe miejsce wśród dorosłych. Będzie miało je wtedy, kiedy rodzice i wychowawcy pokażą kierunek i cel życia, oraz pozwolą działać według własnych możliwość. Powinni je także ochraniać.

Te wszystkie działania maja poskutkować w przyszłość, samodzielnym podejmowaniem życiowych celów. Nauka życia i wychowanie powinny być kształtowane jak najwcześniej, w pierwszym etapie wychowania. - Dzisiaj wykorzystywał by pewnie Internet, umiał łączyć naturę z nowoczesnością, stawiał na praktykę - mówi organizatorska konferencji siostra Maria Loyola Opiela, prof. KUL.

Bł. Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu koło Gostynia. Będąc słabego zdrowia, musiał przerwać studia podjęte we Wrocławiu i Berlinie, a także zrezygnować z nauki w gnieźnieńskim seminarium duchownym. Zaangażował się jednak w życie społeczne i dzieła charytatywne na ziemiach objętych zaborem pruskim, aby odrodzić w Polakach tradycję i ducha narodowego.

W 1850 r. powołał do życia Bractwo Wychowawczyń Ochronek skupiające żeński personel pracujący w ochronkach, które stanowiło zalążek Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Zmarł w opinii świętości 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej.

Jego doczesne szczątki spoczywają obecnie w kaplicy domu generalnego gałęzi wielkopolskiej sióstr służebniczek w Luboniu k. Poznania, która w roku beatyfikacji Edmunda (1999) została ustanowiona sanktuarium.

Św. Jan Paweł II beatyfikował Edmunda Bojanowskiego 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli kard. Zenon Grocholewski i metropolita lubelski abp. Stanisław Budzik.

 

 

Modlitwa za wstawiennictwem Bł. Edmunda Bojanowskiego.


Boże, Ojcze Niebieski, posyłając swojego Syna na ziemię zapragnąłeś, aby stał się sługą wszystkich. Prosimy Cię, za przyczyną bł. Edmunda Bojanowskiego, którego dałeś ludowi jako wzór służby człowiekowi, o wysłuchanie naszych próśb........   (osobista intencja).

Błogosławiony Edmundzie, Ojcze dzieci, ubogich i chorych, wstawiaj się za nami, abyśmy nie zamykali naszych serc i rąk na biedę moralną czy materialną naszych braci, ale ochoczo i wielkodusznie zaradzali ich potrzebom. Niech przez czyny miłosierdzia doświadczą  troskliwej opieki Boga, Ojca wszystkich ludzi i na nowo odkryją w sobie Jego obraz oraz wartość swojego człowieczeństwa. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzisiaj jest

poniedziałek,
10 sierpnia 2020

(223. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męcz.

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Cookies

Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy.

NOTKA INFORMACYJNA

  „Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii Najświętszego Sakramentu w Łodzi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.