MSZE ŚW.

Niedziela:

7:00; 8.00-wypominki; 8:30; 10:00; 11:30; 13:00;  18:00.

W wakacje: 7:00;8.00-wypominki; 8:30; 10:00; 11:30;  20:00.

Dni Powszednie:

7:00; 18:00; 18:30;

W czasie kolędy i w wakacje  7:00; 18:30

Nabożeństwa:  Gorzkie Żale, majowe, czerwcowe i październikowe

niedziela - 17:15

dzień powszewdni - 19:00

Nowenna do św. Jana Pawła II

wtorek - 17.30

w wakacje, w uroczystości i w czasie kolędy- 18.00

Nowenna do M. B. Nieustajacej Pomocy

środa - 17.30

w wakacje, w uroczystości i w czasie kolędy- 18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

piątek - 15.00

DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
1864995

Jałmużnik papieski abp Konrad Krajewski będzie kardynałem. Zapowiedział to Ojciec Święty Franciszek na zakończenie spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Caeli w niedzielę 20 maja w Uroczystość Zesłania Ducha św. w Watykanie. Ojciec św. ogłosił 14 nowych kardynałów wśród,których abp Konrad Krajewski jest jedynym Polakiem oraz ogłosił Konsystorz, który się odbędzie  29 czerwca 2018r. kiedy to zostaną wręczone nominatom kapelusze kardynalskie.

Jałmużnik papieski należy do najbliższego otoczenia papieża. Obok prefekta Domu Papieskiego uczestniczy w uroczystościach i audiencjach. W imieniu Ojca Świętego udziela potrzebującym jałmużny, jego podpis widnieje na formularzu błogosławieństw papieskich. Zdobywane przez niego środki przekazywane są na papieskie dzieła miłosierdzia oraz instytucje dobroczynne bezpośrednio podlegające Watykanowi i kilka szkół działających na terenie Rzymu i Castel Gandolfo.

 

Kardynał nominat Konrad Krajewski urodził się w Łodzi w 1963 r. Po zdaniu matury wstąpił do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1988 roku z rąk abpa Władysława Ziółka. i rozpoczął pracę jako wikary w Ruścu, a potem w Łodzi. Następnie odbył studia na Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” oraz Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie, zwieńczone tytułem doktora. Powrócił do Łodzi, gdzie m.in. był ceremoniarzem abpa Władysława Ziółka oraz wykładowcą liturgiki. Do Rzymu powrócił w 1998 r., gdzie rozpoczął pracę w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych. Rok później został mianowany ceremoniarzem papieskim. W 2013 r. Papież Franciszek powierzył mu funkcję jałmużnika papieskiego i wyniósł go do godności arcybiskupiej.

Polecamy wszystkim parafianom modlitwę o Moc Ducha Świętego i wszystkie potrzebne Jego dary  dla Ks. Kardynała Nominata Konrada Krajewskiego. w posłudze na rzecz Kościoła Powszechnego.

Ta nominacja nie dotyczy mojej osoby, ale odnosi się do funkcji, którą powierzył mi Ojciec Święty – jałmużnika papieskiego – powiedział kard. nominat Konrad Krajewski. Przyznał, iż o nominacji dowiedział się w czasie, gdy Papież wyczytywał nazwiska nowych kardynałów.

“ Nie dotyczy ona mojej osoby, jestem tego pewien - mówi abp Krajewski. - Dotyczy jałmużnika, którego urząd odnowił Papież Franciszek, bo ja nie zrobiłem nic innego, niż Papież mi kazał. Także to nie jest dla mnie jakaś nagroda czy nominacja, ona jest dla jałmużnika. To Ojciec Święty podpowiadał wszystko, co należy robić. To, co zrobił Papież podczas modlitwy Anioł Pański, to krok w stronę ubogich. Oni są najważniejsi. Jezus tak nauczał i identyfikował się z nimi: byłem nagi, byłem głodny, byłem w więzieniu. Nominacja jest dla nich. Także dzisiaj normalnie, jak w niedzielę, jedziemy na Ostiense, na stację, rozdawać biednym posiłki. To jest dla nich wyróżnienie. To jest podkreślenie, jak oni są ważni. ”


Drodzy Bracia i Siostry,

dzisiaj w południe Ojciec Święty Franciszek ogłosił nominację Księdza Arcybiskupa Konrada Krajewskiego do Kolegium Kardynalskiego. Jako wierni Archidiecezji Łódzkiej wyrażamy wdzięczność Ojcu Świętemu za  to, że tak wielką godnością obdarzył kapłana pochodzącego z naszego Kościoła. W niemal 100. letniej historii naszej diecezji jest to pierwszy łódzki kardynał. Warto przypomnieć, iż u początków Kościoła pierwszymi kardynałami byli rzymscy diakoni – najbliżsi współpracownicy papieża odpowiadający za posługę miłosierdzia w Wiecznym Mieście. Nominacja kardynalska Księdza Arcybiskupa Konrada nawiązuje do tego właśnie nurtu Tradycji.

Do grona kardynałów zostaje włączony człowiek, który z  woli  Ojca  Świętego wykreował zupełnie nowy  model posługi Papieskiego Jałmużnika. Z wielką „wyobraźnią miłosierdzia” rozpoznaje i zaradza potrzebom ludzi bezdomnych i  chorych,  bezrobotnych i wykluczonych, samotnych i grzesznych. Jego nominacja jest dla nas nie tylko tytułem do dumy, ale także wezwaniem do podjęcia na nowo i pełnienia Ewangelii Miłosierdzia.

Ogłaszając swoją decyzję Ojciec Święty poprosił nas także: „módlmy się  za  nowych  Kardynałów, żeby Ci, umacniając swoje przylgnięcie do Chrystusa, miłosiernego i wiernego  Arcykapłana (por.  Hbr  2,17) byli mi pomocą w wypełnianiu posługi Biskupa Rzymu, dla dobra całego świętego i wiernego Bogu ludu”.

Ze swej strony, ja również proszę Was, Siostry i Bracia o hojną modlitwę w intencjach Księdza Kardynała Konrada i  Jego  nowej misji w Kościele Powszechnym. Wszystkim wiernym Archidiecezji Łódzkiej serdecznie błogosławię

+Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

Dzisiaj jest

poniedziałek,
10 sierpnia 2020

(223. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męcz.

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Cookies

Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy.

NOTKA INFORMACYJNA

  „Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii Najświętszego Sakramentu w Łodzi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.