MSZE ŚW.

Niedziela:

7:00; 8.00-wypominki; 8:30; 10:00; 11:30; 13:00;  18:00.

W wakacje: 7:00;8.00-wypominki; 8:30; 10:00; 11:30;  20:00.

Dni Powszednie:

7:00; 18:00; 18:30;

W czasie kolędy i w wakacje  7:00; 18:30

Nabożeństwa:  Gorzkie Żale, majowe, czerwcowe i październikowe

niedziela - 17:15

dzień powszewdni - 19:00

Nowenna do św. Jana Pawła II

wtorek - 17.30

w wakacje, w uroczystości i w czasie kolędy- 18.00

Nowenna do M. B. Nieustajacej Pomocy

środa - 17.30

w wakacje, w uroczystości i w czasie kolędy- 18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

piątek - 15.00

DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
1791642

Łódź, dnia 24 marca 2020 roku
Abp–1.1-272/2020

ARCYBISKUP
METROPOLITA ŁÓDZKI

Dyspensa

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia i życia, udzielam (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 12 kwietnia br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Na ten sam okres czasu zawieszam odprawianie w kościołach archidiecezji łódzkiej nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Zali. Zachęcam wiernych, by te formy modlitwy podjęli indywidulanie w swoich domach lub prywatnie w kościołach.

+ Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Ks. Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii 

 

Kuria Metropolitalna Łódzka informuje o ograniczeniach podczas zgromadzeń liturgicznych

Kuria Metropolitalna Łódzka informuje, że władze państwowe wprowadziły nowe ograniczenia odnoszące się do zgromadzeń liturgicznych.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nakazuje: „Ograniczenie liczby osób do 5, m.in. na mszach świętych, pogrzebach czy ślubach. Do limitu nie wlicza się kapłanów czy np. osób z zakładów pogrzebowych.”

Kuria Metropolitalna Łódzka 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela Wielkiego Postu

29 marca 2020 r.

 

1.    W związku z epidemią koronawirusa prosimy z całą roztropnością i odpowiedzialnością stosować się do zaleceń odpowiednich władz i służb, których celem jest powstrzymanie epidemii. Obecnie w Mszach św. nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, dlatego biorą w nich udział tylko zamawiający intencje.

2.    Przeżywając w tej nadzwyczajnej sytuacji okres Wielkiego Postu, zachęcamy parafian do praktyk pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny. Zapraszamy do codziennej modlitwy indywidualnej w rodzinach w czasie pandemii COVID-19. Szczególnie za osoby chore, personel medyczny i wszystkie osoby niosące pomoc osobom chorym i w podeszłym wieku. Przypominamy o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św, rekolekcjach domowych, nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu, tak na stronie do transmisji internetowej naszej parafii: | https://m.facebook.com/SLOparafiipw.NajswietszegoSakramentuwLodzi/  w niedzielę o godz. 11.30 a w tygodniu o godz.18.00, naszej Archidiecezji jak i na wszystkich stronach w internecie oraz w radiu i telewizji.

3.    Do 11 kwietnia br. zawieszone są wszystkie nabożeństwa w parafii. Nie ma spotkań grup formacyjnych i modlitewnych w tym nowenn do św. Jana Pawła II, Matki Bożej Nieustającej pomocy oraz Koronki do miłosierdzia, a także rekolekcji dla dorosłych dzieci i młodzieży. Do odwołania zostaje zawieszony dyżur wParafialnej Poradni Psychologiczno – Rodzinnej. Wyjątkiem są codzienne Msze św. oraz przez najbliższy tydzień indywidualna adoracja wystawionego Najświętszego Sakramentu w godzinach od 17.00 do 18.00 oraz od 19.00 do 20.00.  W tym samym czasie w godzinach od 17.00 do 20.00 będzie możliwość indywidualnej spowiedzi wielkanocnej.

4.    Do spraw pilnych ograniczmy wizyty w kancelarii parafialnej, która będzie otwarta tylko w godz. od 1600 do 1800. W tym samym czasie zalecamy kontakt telefoniczny celem zgłoszenia potrzeby wizyty kapłana dla udzielenia Sakramentu chorych, Sakramentu spowiedzi i Komunii świętej. Dane kontaktowe znajdują się na internetowej stronie parafii http://www.najswietszy-sakrament.pl

5.    Ksiądz rektor warszawskiego seminarium misyjnego Redemptoris Mater informuje, że nasz parafianin diakon Marcin Marek Parol dnia 30 maja b.r. przyjmie w Warszawie święcenia kapłańskie. Polecamy Go modlitwom wszystkich wiernych naszej parafii.

6.    Za tydzień, Niedzielą Palmową, rozpoczniemy Wielki Tydzień, niestety w ograniczonej liczbie w kościele. Zachęcamy do duchowej łączności z liturgią poprzez transmisje telewizyjne i radiowe. W naszym kościele liturgia Triduum Paschalnego będzie sprawowana jak w poprzednich latach, czyli w Wielki Czwartek o godz.18.30, w Wielki Piątek o godz. 17.00, w Wielką Sobotę o godz. 19.00. W Wielką Sobotę nie będzie święcenia pokarmów wielkanocnych. Nie będzie także procesji wielkanocnej w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego a msza św. rezurekcyjna będzie o godz. 8.30.

7.    Za 2 tygodnie, w drugą niedzielę kwietnia, nie będzie wymiany tajemnic różańcowych. Osoby należące do Żywego Różańca, niech odmawiają dalej różaniec zgodnie z podziałem tajemnic w marcu. Prosimy zelatorkę o telefoniczne powiadomienie osób w róży.   

8.    Na pytanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych odnośnie do dnia I Komunii św., odpowiadamy, że Kuria Archidiecezji Łódzkiej tuż po świętach wielkanocnych podejmie decyzję o ewentualnym przesunięciu terminu, i na kiedy, w zależności od daty powrotu dzieci do szkół.

9.    W sytuacji nielicznych wiernych uczestniczących we Mszach świętych, pojawia się trudność z utrzymaniem kościoła, pracowników i salek w starej kaplicy. Nie zabezpieczamy się finansowo, ale na bieżąco liczymy na Bożą Opatrzność i ofiarność wiernych. Dlatego jesteśmy wdzięczni wszystkim parafianom i sympatykom naszej parafii, za ofiary składane poprzez konto bankowe, dostępne na stronie internetowej naszej parafii i przekazach bankowych znajdujących się w kościele i kancelarii parafialnej.W obecnej trudnej sytuacji, jesteśmy szczególnie wdzięczni za ofiary składane na utrzymanie naszej parafii indywidualnie, na konto, na tacę i do skarbonek. Za wszystkie składamy serdeczne: Bóg zapłać!

10.Bądźmy wrażliwi na sytuację naszych sąsiadów, szczególnie osób samotnych, w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, które potrzebują pomocy. Udzielmy im potrzebnego wsparcia.

11.W ostatnim tygodniu odeszli od nas:

† Urszula Pawłowska, lat 71.

† Jacek Leski, lat 59

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…     

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia.

 

12.W obliczu epidemii módlmy się z ufnością o jej opanowanie i oddalenie. Prośmy także za wszystkich chorych, ich najbliższych oraz za służby medyczne i sanitarne.

 

Modlitwa o zaprzestanie rozpowszechniania się epidemii koronawirusa:

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus, który dotyka obecnie ludzkość, został jak najszybciej opanowany i nie siał więcej zniszczenia oraz lęku. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

WSKAZANIA
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
DLA BISKUPÓW ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH
W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH 

Wstęp

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez szerszego udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Kościoła w Polsce, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski proponuje Biskupom Diecezjalnym wskazania odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach. W trosce o jedność Kościoła w Polsce prosimy Biskupów Diecezjalnych o wydawanie szczegółowych rozporządzeń w oparciu o: Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19 marca br., Dekret i Notę Penitencjarii Apostolskiej z 19 marca br. jak również w oparciu o poniższe wskazania.

W związku ze stanem epidemii przypominamy o konieczności ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.

Dyspensa

Przypominamy Biskupom Diecezjalnym o konieczności udzielenia kolejnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku ograniczeniami liczby wiernych mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.

Dla osób korzystających z dyspensy zalecamy, w miarę możliwości, zorganizowanie transmisji z diecezjalnych lub parafialnych celebracji liturgicznych. Podobnie prosimy o stworzenie możliwości uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem diecezjalnych środków społecznego przekazu. W przypadku trudności organizacyjnych zachęcamy do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski www.episkopat.pl. Jednocześnie informujemy, że liturgia Triduum Sacrum z Jasnej Góry będzie transmitowana w telewizji publicznej.

Modlitwa prywatna i rodzinna

Z powodu ograniczenia liczby wiernych podczas liturgii przypominamy zarządzenie Rady Stałej KEP z dn. 12 marca br., aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia, a kapłani by troszczyli się o dodatkowe okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu. Prosimy Księży Biskupów o przypominanie wiernym o potrzebie modlitwy prywatnej i rodzinnej w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Ta nadzwyczajna sytuacja sprzyja temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej domowymi Kościołami.

Sakrament pokuty i pojednania

1. Drugie przykazanie kościelne nakazuje wiernym „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”, zgodnie z prawem Kościoła (KPK kan. 989: „Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie”). W polskiej tradycji istnieje zwyczaj, że dokonuje się to najczęściej w okresie Wielkiego Postu przy okazji rekolekcji. Każdy wierny może jednak sam zdecydować, kiedy wypełni obowiązek wynikający z tego przykazania. Zachęcamy jednak Biskupów Diecezjalnych, aby – jeśli nie ma przeciwwskazań ze strony służb sanitarnych – zachęcali księży, by już teraz stwarzali wiernym możliwość do spowiedzi indywidualnej.

2. Chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał (KPK kan. 964-§ 1-2), to z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć poza konfesjonałem (KPK kan. 964 § 3). W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.

3. Przypomina się o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pojednania, jak np.:

a) nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego. Zgodnie z normami zawartymi w „Obrzędach Pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich”, wyd. 2, Katowice 2010, nr 39: „Do biskupa diecezjalnego należy: a) Kierowanie dyscypliną pokuty w swojej diecezji oraz stosowanie odpowiednich adaptacji samych obrzędów zgodnie z normami ustalonymi przez Konferencję Biskupów. b) Ustalenie, po porozumieniu się̨ z innymi członkami Konferencji Biskupów, kiedy wolno udzielić ogólnego rozgrzeszenia sakramentalnego, z zachowaniem warunków ustalonych przez Stolicę Świętą”. Takie porozumienie zostało podjęte przez biskupów i potwierdzone przez Stolicę Apostolską dn. 10.03.1978 (Prot. CD 544/77) i zamieszczone w „Obrzędach pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich”. W świetle powyższych ustaleń: „Kapłan może udzielić ogólnego rozgrzeszenia po ogólnej spowiedzi tylko wtedy, gdy indywidualna spowiedź jest niemożliwa, mianowicie: 1) w niebezpieczeństwie śmierci; 2) penitentom innej narodowości przebywającym w Polsce, z którymi nie może się̨ porozumieć z powodu braku znajomości języka. Przypomina się, że spowiedź ogólna nie zwalnia od obowiązku indywidualnego wyznania grzechów ciężkich” (Obrzędy Pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Wprowadzenie, nr 38*). To znaczy, że grzechy ciężkie, odpuszczone w ramach spowiedzi z rozgrzeszeniem ogólnym, należy wyznać na najbliższej spowiedzi indywidualnej, pod sankcją zaciągnięcia nowego grzechu ciężkiego;

b) nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dn. 22.02.2002 w pkt. II);

c) zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów (potępiona przez papieża Leona Wielkiego, Ep. 168,2 – Breviarium Fidei, nr 434).

4. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

5. Ponieważ w czasie świątecznym zazwyczaj kapłani są mocno zaangażowani w wiele dzieł (przygotowanie liturgii, nabożeństwa wielkopostne, głoszone rekolekcje), to w obecnym okresie istnieje możliwość, aby poprzez odwołanie uroczystych celebracji mogli mieć więcej czasu na spowiadanie wiernych w utrudnionych warunkach.


Komunia święta

1. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020) (205. Zebranie Plenarne KEP z dnia 2.03.1985 roku).

2. Przypomina się, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust” (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, „Redemptionis Sacramentum”, Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, 25.03.2004, nr 92). W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać (zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dn. 12.03.2020). Należy tak organizować udzielanie Komunii Świętej, aby nie naruszyć wrażliwości osób mających trudność w przyjęciu Komunii Świętej na rękę. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię Świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie.

3. Istnieje możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy Świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu, mogli w wyznaczonych godzinach przyjąć Komunię Świętą w kościele, podchodząc pojedynczo w taki sposób, aby zachować normy bezpieczeństwa.

Sugestie organizacyjne i przypomnienia dotyczące Triduum Sacrum

Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Obowiązkowy jest udział w Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania (obowiązek ten spełnia się też przez uczestnictwo w liturgii Wigilii Paschalnej).

Wielki Czwartek

a) w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa na terenie diecezji, zaleca się zawężenie uczestników Mszy Świętej Krzyżma do najbliższych współpracowników biskupa;

b) co do księży, którzy nie mogą wziąć udziału we Mszy Świętej Krzyżma, biskupi diecezjalni mogą rozważyć odnowienie przyrzeczeń kapłańskich w innym terminie, np. z okazji święceń prezbiteratu, po ustaniu restrykcji związanych z zagrożeniem;

c) z racji duszpasterskich „miejscowy Ordynariusz może zezwolić na odprawienie drugiej Mszy św. w kościołach i kaplicach, w godzinach wieczornych, a w razie przewidzianej konieczności – nawet w godzinach rannych” (Pasch. Soll., 47);

d) zaleca się opuszczenie obrzędu umywania nóg (Mandatum).

Wielki Piątek

a) Mszał Rzymski w rubryce 12 na Wielki Piątek daje ordynariuszowi miejsca możliwość zezwolenia lub nakazania na dołączenie specjalnej intencji „w poważnej i publicznej potrzebie”. Tekst takiej intencji powinien zachować strukturę wezwań wielkopiątkowej modlitwy powszechnej;

b) nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek może być okazją dla wiernych do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy paschalnej.

Wielka Sobota

a) zachęca się do korzystania z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim;

b) nie zaleca się organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350 (tekst tego obrzędu znajduje się w załączniku). Można go też umieścić na stronach diecezjalnych i parafialnych.

Niedziela Zmartwychwstania

a) w Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie zaleca się używania pokropień;

b) chrzty katechumenów mogą być sprawowane z zachowaniem środków ostrożności co do kontaktu bezpośredniego. Natomiast, zgodnie z tradycją Kościoła mogą one mieć miejsce także w uroczystość Zesłania Ducha Świętego;

c) w Niedzielę Zmartwychwstania biskupi mający uprawnienia od Stolicy Apostolskiej mogą udzielić zezwolenia duszpasterzom na kwadrynacje dla dobra wiernych.

Koncelebra

Wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.

Zakończenie

11 czerwca 1999 r. w Warszawie Jan Paweł II skierował do biskupów polskich znamienne słowa. Również aktualna sytuacja w Polsce „wymaga ogromnej mobilizacji i gotowości duchowej całej wspólnoty Kościoła, a zwłaszcza jego pasterzy. Zwracam się do was jeszcze raz z gorącym apelem: bądźcie na wzór samego Chrystusa «jako ci, co usługują», bądźcie «dobrymi pasterzami, znającymi swe owce i przez nie znanymi; prawdziwymi ojcami, wyróżniającymi się duchem miłości i troski względem wszystkich» (Christus Dominus, 16). Niech za sprawą waszej ofiarnej i pełnej poświęcenia posługi Kościół w Polsce troszczy się o «braci najmniejszych» (por. Mt 10, 42), o ubogich, chorych, pokrzywdzonych, cierpiących i pozbawionych nadziei. Niech służy wszystkim ogromem zbawczych darów, jakie od Chrystusa otrzymał dla dobra każdego człowieka”.

Dziękujemy wszystkim Księżom Biskupom za podejmowanie niełatwych, ale koniecznych decyzji, w duchu jedności i tradycji Kościoła, których celem jest dobro duchowe wiernych oraz troska o ich zdrowie i życie.

Przez orędownictwo Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski, powierzamy Panu Bogu posługę Księży Biskupów w tym trudnym czasie, upraszając potrzebne łaski.

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Abp Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21.03.2020 r.

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. nr 153/20

DEKRET

W czasie Covid-19

 W tym rudnym czasie, jaki przeżywamy z powodu pandemii Covid-19, biorąc pod uwagę utrudnienia w odprawianiu liturgii wspólnotowej w kościele, na które wskazali biskupi dla terytoriów podlegających ich jurysdykcji, do Kongregacji dotarły zapytania dotyczące zbliżających się świąt wielkanocnych. W tym względzie proponuje się Biskupom ogólne wskazówki i pewne sugestie.

1 – O dacie Wielkanocy. Stanowiąc centrum roku liturgicznego Wielkanoc nie jest świętem jak każde inne: obchodzona przez trzy dni, z Triduum Paschalnym, poprzedzona Wielkim Postem i ukoronowana Zesłaniem Ducha Świętego, nie może być przeniesiona.

2 – Msza św. Krzyżma. Oceniając konkretny przypadek w różnych krajach, Biskup ma możliwość przełożenia jej na późniejszy termin.

3 – Wskazania odnośnie Triduum Paschalnego.

W przypadku, gdy władze cywilne i kościelne wprowadziły ograniczenia, podczas Triduum Padchalnego należy przestrzegać następujących zasad.

Biskupi udzielą wskazówek, uzgodnionych z Konferencją Episkopatu, aby w kościołach katedralnych i parafialnych, nawet bez fizycznego udziału wiernych, Biskup i proboszczowie mogli celebrować misteria liturgiczne Triduum Paschalnego, zawiadamiając wiernych o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się w modlitwę w swoich domach. W tym przypadku pomocne są relacje na żywo za pomocą komunikacji teleinformatycznej.

Konferencja Episkopatu i poszczególne diecezje powinny dostarczyć materiały do modlitwy rodzinnej i osobistej.

Wielki Czwartek, w kościołach katedralnych i parafialnych, w miarę rzeczywistych możliwości ustalonych przez osoby odpowiedzialne, księża w parafii mogą koncelebrować Mszę św. Wieczerzy Pańskiej; wyjątkowo udziela się wszystkim księżom możliwości odprawienia Mszy św. w tym dniu, w odpowiednim miejscu, bez ludzi. Gest umycia nóg, już i tak fakultatywny, powinien być pominięty. Na zakończenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej powinno się pominąć procesję, a Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum. Kapłani, którzy nie mają możliwości odprawienia Mszy św., powinni zamiast niej odmówić nieszpory (por. Liturgia Horarum).

Wielki Piątek, w kościołach katedralnych i parafialnych, w miarę rzeczywistych możliwości ustalonych przez osoby odpowiedzialne, Biskup/ proboszcz celebruje Mękę Pańską. W modlitwie powszechnej Biskup diecezjalny powinien zadbać o ustanowienie szczególnej intencji za chorych, zmarłych, znajdujących się w sytuacji zagubienia (por. Missale Romanum, s. 314 nr 13).

Niedziela WielkanocnaWigilia Paschalna: powinna być sprawowana tylko w kościołach katedralnych i parafialnych, w miarę rzeczywistych możliwości ustalonych przez osoby odpowiedzialne. Na początku Wigilii i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsúltet). Potem następuje „Liturgia Słowa”. W czasie „Liturgii chrzcielnej” należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55). Potem następuje „Liturgia Eucharystyczna”.

Ci, którzy w żaden sposób nie mogą uczestniczyć w Wigilii Paschalnej sprawowanej w kościele, niech odmówią Godzinę Czytań przewidzianą na Niedzielę Wielkanocną (por. Liturgia Horarum).

W przypadku klasztorów, seminariów, wspólnot zakonnych, niech zadecyduje Biskup diecezjalny.

Wyrazy pobożności ludowej i procesje, które wzbogacają dni Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalne, mogą, decyzją Biskupa diecezjalnego, zostać przeniesione na inne dogodne dni, np. 14 i 15 września.

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 19 marca 2020 roku, w Uroczystość św. Józefa, Patrona Kościoła Powszechnego.

Kard. Robert Sarah
Prefekt

Abp Arthur Roche
Sekretarz

[Oryginał włoski, tłum. KEP]

 

Transmisje Drogi Krzyżowej

19-03-2020

 

Program 1 Polskiego Radia
piątek, godz. 18.30 –
https://www.polskieradio.pl/7,Jedynka
Radio Maryja
Po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 –
https://www.radiomaryja.pl
Radio Jasna Góra
godz. 16:45, 23:00 –
https://www.radiojasnagora.pl

Archidiecezja białostocka
Białystok, kaplica Domu Biskupiego
– piątek, godz. 17:00 – https://www.youtube.com/watch?v=PtnUapf25fM

Diecezja bydgoska
Bydgoszcz, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
piątek, godz. 17:30, 18:30 –
http://mbf.bydgoszcz.pl/transmisja-na-zywo-z-kosciola/
Górka Klasztorna, Bazylika Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
piątek, godz. 18:00 –
https://gorkaklasztorna.com/live-tv

Archidiecezja częstochowska
Radio Fiat
piątek, godz. 21.30 –
http://fiat.fm
Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów
codziennie, godz. 16:45 –
https://www.youtube.com/channel/UCKAtPxfE2RAHSCwDABMMeAg
Częstochowa, Parafia św. Floriana Męczennika
piątek, godz. 16:45 –
https://www.youtube.com/channel/UCRy_7cAQP9-R6Uy9q4P-csw

Diecezja drohiczyńska
Drohiczyn, Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego – piątek, godz. 18:30 –
https://www.youtube.com/channel/UC8buUTEGKVCHg9YTFA4n9PQ
Bielsk Podlaski, Parafia Matki Bożej z Góry Karmel (dla duszpasterstwa
młodzieży) piątek, godz. 20:00 –
https://www.facebook.com/groups/414092562623949/

Diecezja ełcka
Radio 5 
– piątek, godz. 19:00 – https://radio5.com.pl

Archidiecezja gdańska
Gdańsk, Parafia pw. św. Ojca Pio
godz. 8:00, 18:30 – https://www.youtube.com/channel/UCAQ-L1vNyZSRK7GLNpOb-qA

Diecezja gliwicka
Gliwice, Parafia Katedralna pw. św. Piotra i Pawła
piątek, godz. 18:00 –
http://www.eimperium.pl/live/
Gliwice, Parafia pw. św. Jacka
czwartek, godz. 17:15 –
https://swjacek-gliwice.pl/dla-dzieci-i-mlodziezy

Archidiecezja gnieźnieńska
Kaplica w Domu arcybiskupów gnieźnieńskich
– Droga Krzyżowa z abp. Wojciechem Polakiem, piątek, 20:10 – https://www.youtube.com/watch?v=b8R-Nb2Ycek&feature=youtu.be
Murowana Goślina, Parafia pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
piątek, godz. 18:30 –
https://www.facebook.com/parafiaNAJCHmg/
Strzelno, Parafia pw. Świętej Trójcy
piątek, godz. 17:30 –
https://www.facebook.com/Parafia-pw-%C5%9Bw-Tr%C3%B3jcy-w-Strzelnie-903930066352804/
Pieranie, Sanktuarium MB Łaskawej
piątek, godz. 18:30 –
https://www.youtube.com/channel/UCppEB3QcQ2ECS35KHNes1dQ

Diecezja kaliska
Ostrów Wielkopolski, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
piątek, 19:30 –
http://www.radiorodzina.kalisz.pl
Ostrów Wielkopolski, parafia Konkatedralna pw. św. Stanisława Biskupa i​ ​Męczennika
piątek, godz. 19:00 –
https://konkatedra-ostrowwlkp.pl/na-zywo, https://facebook.com/Konkatedra

Diecezja kielecka
Koszyce, Parafia pw. św. Marii Magdaleny
piątek, godz. 17:15 – 
http://parafiakoszyce.pl/transmisja-online/
Kazimierza Wielka, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
piątek, godz. 17:15, 19:00 – 
http://kazimierza.aztv.pl/kazimierza.php

Archidiecezja krakowska
Kalwaria Zebrzydowska

od poniedziałku do soboty, po Mszy Świętej o godz. 17:00 –
https://www.youtube.com/channel/UCPaeCakVviK0hmDEl-3yGsg
Kalwaria Zebrzydowska
niedziela, po Mszy Świętej o godz. 13:00 –
https://www.youtube.com/channel/UCPaeCakVviK0hmDEl-3yGsg
Ludźmierz, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala
niedziela,  po Mszy Świętej o godz. 11:00 –
http://www.mbludzm.pl/trasmisja-na-zywo
Ludźmierz, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala
piątek, godz. 20:00 –
http://www.mbludzm.pl/trasmisja-na-zywo

Diecezja legnicka
Legnica, Kaplica domu parafialnego Katedry
piątek, godz. 20,30 –
http://www.katedra.legnica.pl/rozaniec/
Bolesławiec, Parafia pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
piątek, godz. 17.00 –
http://bozecialo.wboleslawcu.pl/ 
Prochowice, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela Prochowice
piątek, godz. 17.15 –
https://www.facebook.com/parafiaprochowice/videos/913537209069267/

Archidiecezja lubelska
Bychawa, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela
piątek, godz. 17:00 –
http://parafia-dys.pl/Transmisja-on-line.php
Lublin, Parafia pw. Chrystusa Króla
piątek, godz. 18:30 –
https://www.youtube.com/channel/UCeSoIEtteLzoeMj1cmv2MOQ
Lublin, Parafia pw. Dobrego Pasterza
piątek, godz. 9:30, 16:30 (dla dzieci), 17:30, 20:00  –
http://lublin.scj.pl/www/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=105
Lublin, Parafia pw. św. Andrzeja Boboli
piątek, godz. 16:30 (dla dzieci), 17:15, 19:00 (dla młodzieży)  –
https://youtu.be/ElUPWR49opo
Lublin, Parafia pw. św. Brata Alberta (OO. Bernardyni)
codziennie (oprócz czwartków), godz. 17:30, piątek – godz. 19:30 –
https://www.youtube.com/channel/UCOrA85xULjam4i82uLS_w7w/live
Lublin, Kościół akademicki KUL
piątek – godz. 18:00 –
https://www.kul.pl/kosciol-akademicki-online,17245.html
Lublin, Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy
piątek – godz. 17:30 –
http://mbnplublin.pl/transmisja-live/l

Diecezja łomżyńska
Radio Nadzieja
piątek, godz. 18:30 –
https://radionadzieja.pl

Diecezja opolska
Opole, Parafia Katedralna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
piątek, godz. 17:45 –
http://doxa.fm
Głogówek, Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła – piątek, 18.00 –
https://www.youtube.com/user/ParochieGlogoviensis/live/

Diecezja pelplińska
Orlik, Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej
piątek, godz. 16.00 (dla dzieci) – https://www.youtube.com/channel/UCZ99wVW_lGv05b1wljSZUHA
Pelplin, Kościół Bożego Ciała
piątek, godz. 18:00 (dla dorosłych) –
http://radioglos.pl
Pelplin, Wyższe Seminarium Duchowne
piątek, godz. 19:00 (dla młodzieży)-
https://www.youtube.com/channel/UCZ99wVW_lGv05b1wljSZUHA

Archidiecezja poznańska
Radio Emaus
piątek, godz. 21.00 – rozważania prowadzone przez kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego –
http://radioemaus.pl/
Poznań, parafia pw. Chrystusa Odkupiciela
piątek,  godz. 19 – www.facebook.com/ChrystusaOdkupiciela/
Poznań, parafia św. Stanisława Kostki
piątek, godz. 20.00 – 
https://www.facebook.com/Parafia-pw-%C5%9Bw-Stanis%C5%82awa-Kostki-w-Poznaniu-645997795499493/
Swarzędz, Parafia Chrystusa Jedynego Zbawiciela
piątek, godz. 19:15 ​ – ​
http://transmisja.chjz.pl/transmisja1.html

Diecezja radomska
Radio Plus Radom (90,7; 94; 97,9 FM)

piątek, godz. 19:10 –
http://radioplus.com.pl/posluchaj
Radom, Duszpasterstwo Akademickie
Indywidualna Wirtualna Droga Krzyżowa – 
https://www.facebook.com/Duszpasterstwo-Akademickie-Radom-1564979120415448/
Starachowice, Parafia pw. Św. Trójcy
piątek, godz. 16:30 –
https://www.facebook.com/ParafiawRynku
Radom, Parafia pw. św. Stefana
piątek, godz. 18:30 – https://www.facebook.com/sw.stefan/
Końskie, Kolegiata pw. św. Mikołaja
piątek, godz. 16:30 – https://www.youtube.com/channel/UCMJs_j8qXpDnoVSQ3amkgHg

Diecezja sandomierska
Sandomierz, Parafia pw. św. Józefa
piątek, godz. 17.15 –
https://www.facebook.com/DiecezjaSandomierskaPL/#
Stalowa Wola, Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej (Księża Michalici)
piątek, godz. 7.30, 17.15
https://www.youtube.com/channel/UCrX0Pg1ZrbtLCvRXq6gREWw
Raniżów, Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
piątek, godz. 16.30
https://www.youtube.com/user/ParafiaRanizow

Diecezja siedlecka
Radio Podlasie – piątek, godz. 15.30
https://www.radiopodlasie.pl

Diecezja sosnowiecka
Radio eM
piątek, godz. 17:15 –
https://www.radioem.pl

Archidiecezja szczecińsko-kamieńska
Szczecin, Bazylika archikatedralna św. Jakuba
– codziennie, godz. 11:30, ok. 18:45 (po Mszy Świętej) – https://youtu.be/nAxKBeTQ-9Q

Diecezja tarnowska
Radio Dobra Nowina Małopolska i Radio Dobra Nowina Nowy Sącz
piątek, godz. 17:10, 23:00, Sobota, godz. 23:00 –
http://www.rdn.pl

Diecezja toruńska
Facebook Diecezji toruńskiej
piątek, godz. 15.00 – https://www.facebook.com/diecezjatorun
Boleszyn, Parafia pw. św. Marcina
piątek, godz. 16.30 –
https://www.facebook.com/MaryjnyBoleszyn
Chełmża, Parafia pw. św. Mikołaja
piątek, godz. 18.00 – https://www.facebook.com/parafiachelmza/

Archidiecezja warszawska
Warszawa, Kaplica domowa Sanktuarium i parafia św. Andrzeja Boboli na Mokotowie
piątek, godz. 17:00 –
http://www.rakowiecka.jezuici.pl/
Warszawa, Parafia pw. św. Antoniego z Padwy na Senatorskiej
poniedziałek-piątek, godz. 17:30 –
https://www.facebook.com/sw.antoni.warszawa/

Diecezja warszawsko-praska
Droga Krzyżowa z bp. Markiem Solarczykiem
– piątek, 19:00 – https://www.facebook.com/bpmsolarczyk/
Warszawa, Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła
piątek, godz. 17.00 – Radio Warszawa –
https://radiowarszawa.com.pl
Warszawa-Zerzeń, Parafia Wniebowzięcia NMP
piątek, godz. 17.00 (z rozważaniami dla dzieci), 18.30 (z rozważaniami dla dorosłych) –
http://www.parafiazerzen.waw.pl/news/1209/16/Transmisja-live-nabozenstw-z-kosciola-parafialnego-w-Zerzniu
Pustelnik, Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej
piątek, godz. 18:00 – 
http://parafiapustelnik.pl/index.php/parafia-sw-katarzyny-aleksandryjskiej-w-pustelniku/

Diecezja włocławska
Włocławek, Parafia pw. Wszystkich Świętych
piątek, godz. 17.30 – https://nadaje.com/pl/video/u/RCdVNWQ2vsXT2a9hvzEY/
Uniejów, Parafia pw. św. Floriana
piątek, godz. 17.00 – https://pl-pl.facebook.com/parafia.uniejow/
Łowiczek, Parafia pw. Świętego Krzyża
piątek, godz. 8.30 – 
https://www.facebook.com/240053473413991/posts/661782391241095/?d=n

Diecezja wrocławska
Radio Rodzina
piątek,  godz. 19.00 –
https://www.radiorodzina.pl/

Diecezja zamojsko-lubaczowska
Krasnobród, Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
piątek, godz. 16.00 –
https://www.krasnobrod-sanktuarium.pl/

Diecezja zielonogórsko-gorzowska
Rokitno, Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej
piątek, godz. 17.30 –
www.rokitno.org

Ordynariat polowy
20 marca 2020 r.
Lubaniec, Parafia wojskowa bł. Piotra Jerzego Frassati
21.03.2020, godz. 16:30 – https://www.facebook.com/ParafiaWojskowaLubliniec/
Katedra Polowa Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 21.03.2020, godz. 17.15 – https://katedrapolowa.pl 
Żagań, Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego
21.03.2020, godz. 17.30 – https://www.facebook.com/parafia.wojskowa.zagan/

 

 

Dzisiaj jest

wtorek,
31 marca 2020

(91. dzień roku)

Święta

Wtorek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Budowa 2019

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Cookies

Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy.

NOTKA INFORMACYJNA

  „Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii Najświętszego Sakramentu w Łodzi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.