MSZE ŚW.

Niedziela:

7:00; 8.00-wypominki; 8:30; 10:00; 11:30; 13:00;  18:00.

W wakacje: 7:00;8.00-wypominki; 8:30; 10:00; 11:30;  20:00.

Dni Powszednie:

7:00; 18:00; 18:30;

W czasie kolędy i w wakacje  7:00; 18:30

Nabożeństwa:  Gorzkie Żale, majowe, czerwcowe i październikowe

niedziela - 17:15

dzień powszewdni - 19:00

Nowenna do św. Jana Pawła II

wtorek - 17.30

w wakacje, w uroczystości i w czasie kolędy- 18.00

Nowenna do M. B. Nieustajacej Pomocy

środa - 17.30

w wakacje, w uroczystości i w czasie kolędy- 18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

piątek - 15.00

DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
1864984

KOŚCIÓŁ ŻYJE EUCHARYSTIĄ

"Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją”.

 

                Św. Jan Paweł II, encyklika "Ecclesia de Eucharistia "


J E S T

 

Mówią, że modlimy się do głuchych obrazów,

ślepnących świec,

że dmuchamy jak dzieci w papierowe trąbki -

a On przecież jest

w małej hostii jak w iskierce ciepła

w mocnych ścianach nadziei.

Czeka z sercem jak z Wielkim Piątkiem

w tabernakulum umówionej alei -

w domkniętym milczeniu -

przychodzę tu nieraz jak pogryziony psiak

i ostrożnie, dokładnie, po kolei

wyjmuję z łap kolce lęku.

 

Ks. Jan Twardowski


Historia Parafii p.w. Najświetszego Sakramentu w Łodzi.

 • 13 czerwca 1987 r. - Ojciec Święty Jan Paweł II pielgrzymując po Polsce odwiedził Łódź - jedną ze Stacji Kongresu Eucharystycznego. W czasie Mszy Świętej na błoniach lotniska Lublinek ogłoszona została decyzja o erygowaniu Parafii p.w. Najświętszego Sakramentu na Osiedlu Radogoszcz Wschód w Łodzi.
 • 16 czerwca 1987 r. - organizatorem Parafii zostaje Ks. Kan. Eugeniusz Grabowski.
 • 8 sierpnia 1987 r. - Ks. Kan. Eugeniusz Grabowski otrzymuje nominację na Proboszcza parafii. Na placu przeznaczonym pod budowę Świątyni staje drewniany Krzyż – symbol obecności Chrystusa na Osiedlu.
 • Rozpoczyna się życie Kościoła Chrystusowego w nowo erygowanej parafii, budującego się jeszcze młodego osiedla mieszkaniowego. Msze Święte odprawiane są „pod gołym niebem”, przy prowizorycznym ołtarzu, zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie. Od 1 września 1987 r. w pomieszczeniach wygospodarowanych w piwnicy, jednego z sąsiadujących z działką parafialną bloków, rozpoczyna się katecheza dzieci i młodzieży.
 •  Kwiecień 1988 r.- na placu staje tymczasowy, zadaszony ołtarz, przy którym Ks. Bp. Adam Lepa udziela Sakramentu Bierzmowania, pierwszej w historii parafii, grupie młodzieży. Na placu pojawiają się ławki dla wiernych. Rozpoczyna się budowa tymczasowej kaplicy. Jako pierwsze wznoszone są dwie sale.
 •  Marzec 1989 r. - już pod dachem, wierni przeżywają Triduum Paschalne i okres Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 • W maju 1989 r. najliczniejsza grupa dzieci – ponad 230 – przystępuje do pierwszej w historii parafii, Pierwszej Komunii Świętej.
 • Wrzesień 1990 r. Ks. Abp. Władysław Ziółek odprawiając uroczystą Mszę Świętą dokonuje poświęcenia tymczasowej kaplicy.
 • 8 czerwca 1992 r. Ks. Bp. Adam Lepa, dokonuje pierwszej w historii parafii, kanonicznej wizytacji.
 • Maj 1993 r.po otrzymaniu zezwolenia Ks. Kan. Eugeniusz Grabowski rozpoczyna budowę świątyni.
 • W 1995 r.Ks. Abp. Dr Władysław Ziółek w czasie uroczystej Mszy Świętej dokonuje wmurowania aktu erekcyjnego i poświęcenia wznoszonych murów świątyni.
 • Maj 1997 r. – Pierwsze Misje Święte, prowadzone przez Ojców Paulinów poprzedzające uroczystości poświęcenia Kościoła. Na placu kościelnym staje Krzyż Misyjny. Ojcowie Paulini, od tej pory, stają się częstymi głosicielami Bożego słowa kierowanego do wiernych naszej parafii, a tradycją stają się Apele Jasnogórskie w bocznej Kaplicy, poświęconej Jasnogórskiej Królowej Polski.
 • 15 czerwca 1997 r. – kanoniczna wizytacja parafii przez Jego Ekscelencja Ks. Abp. Dr Władysława Ziółka, Arcybiskupa Łódzkiego w dziesiątą rocznicę powstania Parafii, w czasie kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny Ojca Świętego Jana Pawła II.  Ks. Abp. Dr Władysław Ziółek dokonał poświęcenia nowo wybudowanej świątyni parafialnej, p.w. Najświętszego Sakramentu. W homilii skierowanej do wiernych powiedział, że dzięki opatrzności Bożej Świątynia ta jest Świątynią Papieską. Od tej pory Msze Św. odprawiane są w nowym kościele.
 • 17 października 1999 r.–  Ks. Abp. Dr Władysław Ziółek dokonuje konsekracji kościoła. Uroczysta Msza Święta zgromadziła wielu kapłanów przede wszystkim tych, którzy pracowali w parafii, od momentu jej erygowania.
 • 16 czerwca 2002 r. –kanoniczna wizytacja parafii przez  Ks. Bp. Dr Adama Lepę w 15-rocznicę istnienia Parafii. Uroczysta Msza Święta sprawowana przez Ks. Bp. Adama Lepę. Poświecenie nowych organów.
 • Wielki Piątek 2003 r.o godz. 20.00, ulicami osiedla rusza pierwsza Droga Krzyżowa, stając się kolejną religijną tradycją naszej parafii.
 • Styczeń 2004 r. - zakończony został montaż głównego ołtarza w Prezbiterium Kościoła.
 • Czerwiec 2004 r.Jubileusz 50-ciolecia kapłaństwa Ks. Kan. Eugeniusza Grabowskiego –pierwszego proboszcza parafii. W uroczystej Mszy Św. uczestniczył Metropolita Łódzki -Ks. Abp. Dr Władysław Ziółek oraz liczni kapłani Archidiecezji Łódzkiej.
 • Sierpień 2004 r. – pożegnanie odchodzącego na emeryturę Ks. Proboszcza Kan. Eugeniusza Grabowskiego.
 • 28 sierpnia 2004 r.uroczysta Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Bp. Adama Lepy i licznie zgromadzonego duchowieństwa łódzkiego, podczas której następuje wprowadzenie i kanoniczne objęcie parafii przez Ks. Prałata mgr. Zdzisława Banula - nowego księdza proboszcza.
 • 24 czerwca 2007 r. - Jubileusz 20-lecia istnienia parafii - uroczysta msza św. z procesją  i poświęceniem odnowionego kościoła (malatura, nowe nagłośnienie, oświetlenie i wystrój) pod przewodnictwem Ks. Abp. Dr Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego .
 • 23 września 2007 .r. - kanoniczna wizytacja parafii przez Jego Ekscelencja Ks. Bp. Dr Ireneusza Pękalskiego.
 • 27 kwietnia 2009 roku, opatrzony świętymi sakramentami zmarł w 80 roku życia i w 55 roku kapłaństwa Ś. † P.  Ksiądz Kanonik  Eugeniusz  Grabowski, były proboszcz naszej parafii.
 • 1 maja 2009 r. o godz. 1900  - msza święta pogrzebowa w intencji zmarłego Ks. Kanonika Eugeniusza Grabowskiego pod przewodnictwem  Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka, licznie zgromadzonych kapłanów oraz wiernych, oraz pożegnanie zmarłego kapłana.
 • 2 maja 2009 r. - uroczystości pogrzebowe zmarłego Ks. Kanonika w jego rodzinnej parafii, Świętej Trójcy w Jasionówce (archidiecezja białostocka) i pogrzeb na miejscowym cmentarzu.
 • 20 maja 2009 roku jubileusz 30 - lecia kapłaństwa Ks. Prałata Zdzisława Banula - proboszcza naszej parafii. Msza św. pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka i zgromadzonych księży Jubilatów.
 •  14 lutego 2010 roku - uroczysta msza św. pod przewodnictwem Ks. Abp. Dr Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego, poświęcenie nowej wieżyczki na przecięciu nawy głównej i transeptu kościoła, oraz poświęcenie dzwonu o imieniu „Maryja”, z elektronicznym napędem firmy „Prais” z Poznania, odlanego z mosiądzu przez zakład współpracujący z tą firmą.
 • 1 marca 2010 r. - Ks. Bp Adam Lepa podczas uroczystej mszy św. z udziałem Ks. Prałata Janusza Lewandowicza - rektora W.S.D. w Łodzi i Ks. Prałata Zdzisława Banula - proboszcza naszej parafii, dokonuje obłóczyn alumnów III roku Wyższego Seminarium Duchownego i udziela święceń akolitatu oraz diakonatu. We mszy św. uczestniczą wszyscy klerycy naszego seminarium duchownego, rodziny alumnów przyjmujących strój kapłański i otrzymujących święcenia, licznie zgromadzeni goście i nasza wspólnota parafialna. 
 • 9 – 16 maja 2010 r. - misje parafialne przed nawiedzeniem parafii przez cudowną kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej pod przewodnictwem Ojca Bogdana Waliczka OSPPE,  byłego przeora klasztoru Jasnogórskiego.
 • 17 maja 2010 r. - godz. 17.00. - Uroczyste powitanie Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Obrazu  przybywającej z Parafii Matki Bożej Pocieszenia  przez Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka,  Ks. proboszcza Zdzisława Banula, ks. wikariuszy- Adama  Janiszewskiego  i Andrzeja  borczyka, Księży Gości,  licznie zgromadzonych parafian  i gości, oraz  msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem  Metropolity Łódzkiego. Całonocne czuwanie przed Matką Bożą w jej Jasnogórskim wizerunku. O godz. 24.00 msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Kan. Wiesława Potakowskiego i kapłanów pracujących w naszej parafii od czasu jej powstania. Modlitwy dorosłych, młodzieży, dzieci , poszczególnych grup parafialnych i wszystkich parafian, aż do pożegnania obrazu.
 • 18 maja 2010 r. godz. 15.30 - uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Prałata Zdzisława Banula, proboszcza naszej parafii.  Pożegnanie i przekazanie wędrującej kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do parafii N. M. P. Królowej Polski w Łodzi.
 • 31 maja 2010 roku -  Ks. Abp Władysław Ziółek udziela Sakramentu Kapłaństwa dwóm naszym parafianom, diakonowi Włodzimierzowi Moraczewskiemu i diakonowi Mikołajowi Chorzyńskiemu.
 • 1-7 czerwca 2010 r. msze św. prymicyjne Ks. Wlodzimierza Moraczewskiego i Ks. Mikołaja Chorzyńskiego.
 •  20 kwietnia 2011 r. - zatwierdzenie nowego, zamiennego projektu budowy Ośrodka Parafialnego, wykonanego przez pracownię architektoniczną " Lipski-Wujek" i zgoda  na budowę wydana przez Prezydent Miasta Łodzi, Hannę Zdanowską.
 • 1 czerwca 2011 r. - rozpoczęcie budowy Ośrodka Parafialnego, po uprawomocnieniu się nowego zezwolenia na budowę.
 • 15 maja 2012 r. - kanoniczna wizytacja parafii, przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Dr Władysława Ziółka, Metropolitę Łódzkiego.
 • 14 czerwca 2012 r. - Jubileusz 25 lecia erygowania parafii  -  Ks. Abp Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki, podczas uroczystej mszy św., sprawowanej jako dziękczynienie za powołanie do życia przed dwudziestopięciu laty, podczas historycznej wizyty Jana Pawła II w Łodzi, parafii p.w. Najświetszego Sakramentu, transmitowanej przez radio "Niepokalanów", wobec zgromadzonego duchowieństwa, parafian i gości, dokonuje poświęcenia i odsłonięcia tablicy, upamietniającej fakt erygowania parafii, oraz poświęca nową chorągiew z wiazerunkiem bł. Jana Pawła II i bł. Edmunda Bojanowskiego, ufundowaną przez asytę parafialną.
 • 17 marca 2013 r. uroczysta instalacja relikwi bl. Czesława Odrowąża w 300-lecie beatyfikacji i z racji "Roku Wiary" ogloszonego przez papieza Benedykta XVI.
 • 15 grudnia 2013 r., w czasie rekokekcji adwentowych, uroczysta instalacja relikwi bł. Edmunda Bojanowskiego patrona asysty parafialnej i laikatu naszej parafii, szczególnie parafialnej "Caritas", Żywego Różańca  i grup modlitewnych gromadzących się przy parafii, z racji rozpoczynającego się roku  jubileuszu bł. Edmunda, przypadającego w 2014 roku.
 • 1 kwietnia 2016 r. - poświęcenie przez Ks. pralata Zdzislawa Banula nowego, odbudowanego krzyża misyjnego, zniszczonego przez wichurę dnia 13 kwietnia 2015 r.
 • 10 marca 2017 r. w ramach „Ogólno -Archidiecezjalnej Sztafety Powołaniowej”, modliliśmy się podczas mszy św. o godz.18.30 i nabożeństwa Drogi Krzyżowej o nowe i liczne powołania kapłańskie, przy wędrującej kopii figury Chrystusa Dobrego Pasterza znajdującej się w kaplicy kleryckiej naszego Seminarium Duchownego.Modlitwom przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Prorektor Wyższego Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Łodzi. Na zakończenie modlitw życie seminaryjne przybliżyli nam dwaj alumni naszego Seminarium, towarzyszący Ks. Prorektorowi.
 • 25 maja 2017 roku w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi, Ks. Bp Marek Marczak Administrator Archidiecezji Łódzkiej udzielił Sakramentu Kapłaństwa dwóm naszym parafianom, diakonowi Piotrowi Niedzielskiemu i diakonowi Dominikowi Sujeckiemu.
 • 28 maja 2017 roku uroczysta msza św. prymicyjna Ks. Piotra Niedzielskiego.
 • 4 czerwca 2017 roku uroczysta msza św. prymicyjna Ks. Dominika Sujeckiego.

 • 14 czerwca 2017 roku w Uroczystość Bożego Ciała o godz 16.00 uroczysta suma Odpustowo-Jubileuszowa w 30 lecie powołania do istnienia naszej parafii, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp Ireneusz Pękalski, zakończona tradycyjną procesją ulicami naszego osiedla do czterech ołtarzy.

 • 15 października 2017 roku - kanoniczna wizytacja parafii przez Jego Ekscelencja Ks. Bp. Dr Ireneusza Pękalskiego.

 • 1 - 8 września 2018 roku Misje Miłosierdzia Bożego - "Jezu ufam Tobie" przeprowadzaone prze Ojców Jezuitów O.Józefa Klemenza i O. Mariana Kozina przed setną rocznicą powstania Diecezji Łódzkiej.

 • 21 czerwca 2020 roku o godz.13.00 msza św. prymicyjna naszego parafianina Ks. Marcina Parola kapłana Archidiecezji Warszawskiej.

Dzisiaj jest

poniedziałek,
10 sierpnia 2020

(223. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męcz.

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Cookies

Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy.

NOTKA INFORMACYJNA

  „Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii Najświętszego Sakramentu w Łodzi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.